Application News

Dostawa podziemnych systemów klimatyzacji do Chin

W ramach podziemnej eksploatacji złóż zasobów mineralnych przed kadrą zarządzającą kopalniami stoi zasadnicze pytanie: Jak poradzić sobie z warunkami panującymi w podziemnych wyrobiskach górniczych położonych na dużych głębokościach? Trzeba poszukiwać rozwiązań, które ochronią przed trującymi lub wybuchowymi gazami i temperaturą, a równocześnie usuną trudności i niedogodności zarówno dla górników, jak i dla sprzętu. Wymagania związane z ochroną środowiska są stale zaostrzane, a przepisy bezpieczeństwa w Chinach zwiększają potrzebę stosowania odpowiednich i skutecznych rozwiązań w zakresie wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk.


Z myślą o tych warunkach i wymaganiach związanych z górnictwem podziemnym grupa SIEMAG TECBERG opracowała swoje rozwiązania w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Podajniki P.E.S. (Pressure Exchange System) zapewniają wysoko wydajne chłodzenie przy minimalnych nakładach związanych z serwisowaniem systemów, gwarantując jednocześnie ich skuteczną i stabilną eksploatację.


P.E.S. jest kluczowym komponentem tych systemów. Za pośrednictwem Podajnika P.E.S. następuje bezpośrednia wymiana ciepła i wyrównanie ciśnienia w obiegach pierwotnym i wtórnym, przy zachowaniu wysokiej sprawności i niewielkiej zmiany temperatury wody (<0,5°C). W porównaniu z typowymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w ramach podziemnych układów chłodzenia lub z konwencjonalnymi wymiennikami Podajnik P.E.S. jest o wiele skuteczniejszy. Ponadto jego stosowanie wymaga mniejszej powierzchni zabudowy. Nie wymaga on wielu prac serwisowych i zużywa niewiele energii. Parametry te są o wiele lepsze przy zastosowaniu układów chłodzenia o mocy na poziomie 10 MW. System P.E.S. o mocy chłodzenia do 21 MW działa w pełni automatycznie dzięki opracowanym we własnym zakresie koncepcjom układów sterowania systemami i układami automatyki, które wymagają niewielkich nakładów związanych z monitorowaniem pracy systemu z centralnego węzła.


W ramach wysokowydajnych energetycznie rozwiązań, w celu ogrzewania budynków znajdujących się na powierzchni wykorzystywana jest woda i gaz spod ziemi. Przykładem tego typu skutecznych i energooszczędnych systemów są systemy CCHP (Combined Cooling Heating and Power) zastosowane w kopalniach węgla w Dingji, Zhuji und Guqiao należących do Huainan Mining Group.


Pod koniec 2017 roku Tianjin SIEMAG TECBERG podpisała kontrakt na centralny system klimatyzacji typu P.E.S. 15000+ dla kopalni węgla Pingbao. Montaż w ramach projektu zrealizowano w połowie 2018 roku, a we wrześniu 2018 roku przeprowadzono uruchomienie.


W maju 2018 roku Tianjin SIEMAG TECBERG otrzymała kolejne zlecenie na centralny system chłodzenia P.E.S. 15000+ od Huaibei Mining Group. Montaż i rozruch mają zostać zrealizowane w 2019 roku.


Obydwa zlecenia realizowane były jako projekty obejmujące inżynierię, projektowanie i dostawy przez DEUTSCHE KÜHLTECHNIK i Tianjin SIEMAG TECBERG przy współpracy z doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami oraz z lokalnym chińskim zespołem serwisowym.

Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w zakładce Referencje<<.

Poprzedni artykuł Więcej artykułów Następny artykuł
alt text